تحلیل بنیادی بپیوند "بررسی اهم مواد قانون برنامه هفتم توسعه"

با ارائه‌ی تحلیلگران گروه دانایان

پخش زنده‌ی نشست تحلیل دانایان

جزئیات نشست

به دلیل محدودیت فضا، دانایان به همه تقاضاها برای مشارکت حضوری در جلسه نمی‌تواند پاسخ مثبت دهد؛ بنابراین، به‌ناچار از برخی دوستان علاقه‌مند به حضور، درخواست خواهد شد که آنلاین شرکت بفرمایند و سایر متقاضیان برای شرکت در جلسات بعدی در اولویت قرار خواهند گرفت.

نحوه برگزاری نشست

ثبت‌نام

مشخصات فردی:(Required)