مسیر سرمایه‌گذاری
خود را با دانایان بهینه انتخاب کنید.

بورس ایران

بازار مشتقه

سبد‌های پیشنهادی

تحلیل سهام شرکت‌ها در مشاور سرمایه‌گذاری دانایان با هدف انتخاب بهینه‌ی سبدهای سرمایه‌گذاری است. خروجی تمام این تحلیل‌ها عموماً در پایان به تصمیم‌گیری درباره‌ی انتخاب یا عدم انتخاب سهام شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. در این بخش، مشاور سرمایه‌گذاری دانایان، بهینه‌ترین سبد سرمایه‌گذاری در بازار بورس از منظر خود را منتشر می‌کند. به تبع تحولات سیاسی و اقتصادی گاهاً سبدهای پیشنهادی ما نیاز به اصلاحاتی دارد که به‌صورت ماهانه این اصلاحات اعلام می‌شود.

روی خط بورس

در این برنامه، تحلیلگران گروه دانایان چکیده‌‌ی تحلیل‌های خود از بازار سرمایه‌ی ایران را به صورت زنده ارائه می‌دهند؛ ارائه‌ی تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام شرکت‌ها، بخشی از این برنامه است. با حضور در این برنامه می‌توانید از نتایج کار تحلیلگران دانایان مطلع شوید و از آن در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده نمائید. امکان پرسش سؤالات شما در این برنامه مهیاست و شما می‌توانید در پایان جلسات، ابهامات خود را مستقیماً با تحلیلگران دانایان در میان بگذارید و در نهایت به صورت آگاهانه مسیر سرمایه‌گذاری خود را بهینه کنید. طبعاً این برنامه برای افرادی مناسب است که قصد دارند مستقیماً در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند.

سایر گزارش‌ها