روی خط بورس

در این برنامه، تحلیلگران گروه دانایان چکیده‌‌ی تحلیل‌های خود از بازار سرمایه‌ی ایران را به صورت زنده ارائه می‌دهند؛ ارائه‌ی تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام شرکت‌ها، بخشی از این برنامه است. با حـضـور در این بـرنامه می‌توانید از نـتایج کار تحلیلگران دانایان مـطلع شـوید و از آن در اتـخاذ تصـمیمات سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده نمائید. امکان پرسش سؤالات شما در این برنامه مهیاست و شما می‌توانید در پایان جلسات، ابهامات خود را مستقیماً با تحلیلگران دانایان در میان بگذارید و در نهایت به صـورت آگـــاهانه مسیر سرمایه‌گذاری خود را بهینه کنید. طبعاً این برنامه برای افرادی مناسب است که قصد دارند مستقیماً در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند.

پخش زنده‌ی نشست تحلیل دانایان

زمان برگزاری موضوع ارائه ارائه دهنده جزئیات و ثبت نام
یکشنبه ۷ آبان
۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰
ارائه‌ی تحلیل بنیادی شبصیر، بولتن اوراق درآمد ثابت و تحلیلی از کلیات بازار سرمایه تیم تحلیل دانایان گزارش نشست
یکشنبه ۲۱ آبان
۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰
ارائه‌ی تحلیل بنیادی کحافظ، بولتن اوراق درآمد ثابت و تحلیلی از کلیات بازار سرمایه تیم تحلیل دانایان گزارش نشست
یکشنبه ۵ آذر
۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰
ارائه‌ی تحلیل بنیادی شملی، بولتن اوراق درآمد ثابت و تحلیلی از کلیات بازار سرمایه تیم تحلیل دانایان گزارش نشست
یکشنبه ۱۹ آذر
۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰
تحلیل بنیادی کلوند و "بررسی اهم مواد قانون برنامه هفتم توسعه"تیم تحلیل دانایان گزارش نشست
یکشنبه ۳ دی
۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰
تحلیل بنیادی بپیوند و "بررسی اهم مواد قانون برنامه هفتم توسعه"تیم تحلیل دانایان گزارش نشست

آشنایی با تحلیل دانایان

گروه دانایان به واسطه‌ی حضور در بازارهای سرمایه‌گذاری، همواره به دنبال درکی دقیق و در عین حال صحیح از وضعیت بازارها بوده است؛ درکی که از نگاهی موشکافانه و ارزیابی عمیق بازارها، وضعیت اقتصادی و سیاسی حاصل می‌شود. واحد تحلیل دانایان با به‌کارگیری دانش و تجربه‌ی چندین ساله‌ی خود و مدیران ارشد گروه دانایان، می‌کوشد که در وضعیت پرتلاطم بازارها بتواند با نتایج تحلیل‌های خود، گروه دانایان را در ارائه‌ی خدماتی دقیق و متمایز و خلق ارزش برای تمام گروه‌های ذی‌نفعان، همراهی نماید.

تیم تحلیل دانایان

هاشم ذوالفقاری
هاشم ذوالفقاری
مهدی علی اکبری
مهدی علی اکبری
مــرضیه نوروزی
مــرضیه نوروزی
عــلـی فــاطــمـی
عــلـی فــاطــمـی
مهدی چاوشــی
مهدی چاوشــی
مـینا ذبـیحیـان
مـینا ذبـیحیـان
رویا ابراهیمیان
رویا ابراهیمیان